English| മലയാളം

Archive

July 24th, 2018

July 20th

June 26th

തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ യോഗ ദിനാചരണം

തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ യോഗ ദിനാചരണം

June 5th

അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില്‍ അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

April 6th

March 12th

SOCIAL SECURITY PENSIONS - LATEST APPLICATION

October 16th, 2017

August 3rd

April 4th

2017 മാര്ച്ച് 1 മുതല് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

2017 മാര്ച്ച് 1 മുതല് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്നിവ പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 01.03.2017 മുതല് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വില്ക്കുന്നതും ശിക്ഷാര്ഹമാണ്