English| മലയാളം

Archive

June 26th, 2018

തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ യോഗ ദിനാചരണം

തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ യോഗ ദിനാചരണം

October 16th, 2017

April 4th

2017 മാര്ച്ച് 1 മുതല് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

2017 മാര്ച്ച് 1 മുതല് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയില് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്നിവ പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 01.03.2017 മുതല് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും ഡിസ്പോസിബിള് പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വില്ക്കുന്നതും ശിക്ഷാര്ഹമാണ്

March 14th

March 31st

Departments

Sl No      Department Name
 

March 30th

Home

Front page panel